Mandager 
Grupper Tidspunkt Trener
A
1800 - 2000Øystein Walle og Hans Jørgen Christensen
B1800 - 1930
Øystein Walle  og Hans Jørgen Christensen
C1700 - 1800Øystein Walle
 
Onsdager
 
Grupper Tidspunkt Trener
1830 - 2000Øystein Walle og Hans Jørgen Christensen
 
 
 
 Fredager 
Grupper Tidspunkt Trener
A1800 - 2000
 
Øystein Walle

B

1800 - 1930

1700 - 1800

Øystein Walle og Hans Jørgen Christensen

Øystein Walle + 2 foreldre

       
Klubben arrangerer og reiser på stevner så mye som mulig - dette er en flott opplevelse.