Om Svømmeaksjonen


Svømmeaksjonen arrangeres av Gol IL Svømmegruppa, i samarbeid med Norges Svømmeforbund og
Gjensidige Stiftelsen.


Svømmegruppa har siden 2008 drevet med Svømmeaksjon. Svømmeaksjonen er kurs for «ikke svømmedyktige» barn, og kalles et «Vanntilvenningskurs». I hovedsak blir kursene holdt for 6 åringer og er et 5 dagers kurs à 1,5 timer. Prinsippet rundt svømmeaksjonen er at Gol ILSvømmegruppe melder sin interesse og kapasitet på antall kurs inn til Norges Svømmeforbund.
Deretter får vi tildelt antall kurs som vi får lov til å holde. Hvert kurs består av maks 15 barn, og blir avviklet i uke 26 på Gol. Gol IL Svømmegruppa stiller med instruktører, men kan ikke selv søke Gjensidige stiftelsen om kursmidler. Dette må en ILDSJEL gjøre.

En ildsjel kan være en person som nettopp "brenner for" at sitt eget/ noen andres barn eller en gruppe med barn skal lære å bli trygge i vann. Den som ønsker å være en ildsjel kan gå inn på disse sidene for mer informasjon :
http://www.svomming.no/?menuid=466&expand=40,466

http://www.svommeaksjonen.no/

Uten ildsjeler blir det ikke svømmeaksjon, så ønsker du som leser dette å være en – ta kontakt med svømmeskoleansvarlig Ingun Dahl Bergheim mailadr: idb71@kjetiljegleim.no for mer info.

Det er stor pågang av barn som ønsker videre kurs utover svømmeaksjonen og det er derfor venteliste på disse kursene. Svømmegruppa har derfor praktisert det slik at de som er ildsjel, får barnet sitt inn på videre kurs etter endt svømmeaksjon – hvis forholdene forøvrig er til rette for det.
Vanntilvenningskursene vi avholder ellers i året, er de som blir omtalt som E-gruppe under "Treningstider".