Møtedatoer 2017/2018

Alle møter starter kl. 18 i klubbhuset.

24.august.
Regnskap, halvår.
Livredning, skal vi tilby livredningskurs til andre, f.eks. foreldre
Terminliste 2018 – info til trenere
Idrettens dag – planer


12.oktober.
Plan Hallingsvøm
Forberedelse klubbmesterskap


30. november.
Forslag budsjett
Forberedelse til årsmøtet


25 januar 2018
Forslag budsjett
Regnskap (foreløpig)
Forberedelse til årsmøtet
Utkast årsmelding.


15.februar 2018
Årsmøte


15.mars 2018
Konstituerende styremøte.