Mandager
Grupper Tidspunkt Trener
A
1815 - 2015 Kjartan Haugen og Ove Møllevold
B+ 1815 - 1930
Elin Flaget og Øystein Walle
C2 1700 - 1815 Øystein Walle og Elin Flaget

Onsdager
Grupper Tidspunkt Trener
A 1830 - 2000 Kjartan og Ove
B+ 1815 - 1930 Øystein og Elin
C1
1600 - 1700
Roger Sandvik


E1 1700 - 1745 Tore Smedstad
E2 1745 - 1830 Tore Smedstad
Fredager
Grupper Tidspunkt Trener
A 1800 - 1930
Kjartan og Ove

B+


1800 - 1900

1700 - 1830

Øystein og Elin

Zelko

Viktige rutiner:
Alle må ta en grundig dusj før og etter trening
Ingen må gå ut i bassenget før treneren gis beskjed
Alle skal vise respekt for hverandre i garderobene
Les terminlisten
Har du lyst til å prøve deg på et stevne, så snakke med din trener.
Klubben arrangerer og reiser på stevner så mye som mulig - dette er en flott opplevelse.
Powered by: Bloc